Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Notation, सुर से सुनाऊं लिरिक्स

SHARE:

Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Notation, सुर से सुनाऊं लिरिक्स

 | इस पोस्ट में इस Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Notation, सुर से सुनाऊं लिरिक्स  के साथ – साथ सरगम नोट्स भी दिए जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ की Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Lyrics आपको जरूर पसंद आयेगा |

सुर से सुनाऊं लिरिक्स, Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Lyrics

यहाँ सुर से सुनाऊं लिरिक्स, Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Lyrics दिया गया है |

Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Lyrics Sthai –
Sur se sunau sargam se sunao
Sare dhang se sunau sabko
Mahima Ram Naam ki
Mahima Shyam Naam ki
Manva Ram gale, aji Shyam gale
Manva Ram gale, aji Shyam gale
Yah Kaya kis kam ki
Sur se sunau sargam se sunao
Sare dhang se sunau sabko
Mahima Ram Naam ki
Mahima Shyam Naam ki

Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Lyrics Antara:-

Rana ki Rani vo Prem ki deewani
Rana ki Rani vo Prem ki deewani
Ki man mein thi aisi thani
gavayi sari jindgani
Suhani ho Mastani
Suhani Ho Mastani
Prem rang mein, Shyam rang mein
Mira bhai Ghanshyam ki

Sur se sunau sargam se sunao
Sare dhang se sunau sabko
Mahima Ram Naam ki
Mahima Shyam Naam ki

Panchali bechari
pukare aao banvari
Panchali bechari
pukare aao banvari
Durachari atyachari
khichta hai meri Sari
Bihari o Girdhari
Bihari o Girdhari
Aji chir badhaiya
ha laaj bachaiya
Leela Ghanshyam ki

Sur se sunau sargam se sunao
Sare dhang se sunau sabko
Mahima Ram Naam ki
Mahima Shyam Naam ki

Prabhu jab Van ko padhare
Khade Ganga ke kinare
Vachan kevat se uncha re,
naya jaldi le aa re
Are pradan pyare
Charan pakhare
Ram Lakhan Janki

Sur se sunau sargam se sunao
Sare dhang se sunau sabko
Mahima Ram Naam ki
Mahima Shyam Naam ki

Manva Ram gale, aji Shyam gale
Manva Ram gale, aji Shyam gale
Yah Kaya kis kam ki

Sur se sunau sargam se sunao
Sare dhang se sunau sabko
Mahima Ram Naam ki
Mahima Shyam Naam ki

सुर से सुनाऊं लिरिक्स नोटेशन, Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Notation

Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Notation Sthai –

Sur |  se  | sunau| sargam | se | sunao
रे रे  | ग   |रे रे रे   | रे रे रे    | ग |  रे रे रे
Sare | dhang | se | sunau | sabko
रे रे   |    रे    | ग  | रे रे रे   | रेसा साध


Mahima | Ram | Naam | ki
ध सा सा   | सा रे  | ग   ग | ग
Mahima | Shyam | Naam | ki
रे रे सा     | सा रे    | ग ग रे | रे

Manva Ram | gale
प   प    म म | ग रे
aji   | Shyam | gale
रे सा |  सा रे   | रे रे

Manva Ram | gale
प   प    म म | ग रे
aji   | Shyam | gale
रे सा |  सा रे   | रे रे

Yah | Kaya | kis   | kam | ki – –
रे म | रे रे    | ग म | प    | म ग रे
Sur |  se  | sunau| sargam | se | sunao
रे रे  | ग   |रे रे रे   | रे रे रे    | ग |  रे रे रे
Sare | dhang | se | sunau | sabko
रे रे   |    रे    | ग  | रे रे रे   | रेसा साध

Mahima | Ram | Naam | ki
ध सा सा   | सा रे  | ग   ग | ग
Mahima | Shyam | Naam | ki
रे रे सा     | सा रे    | ग ग रे | रे

Filmi Tarj Bhajan Sur Se Sunau Notation Antara:-

Rana | ki | Ra | ni – – – –
ध ध   | ध | ध  | निध निध प
vo | Prem | ki | deewa | ni – – –
रे  |  प प   | प  | प प    | धप धप म

Rana | ki | Ra | ni – – – –
ध ध   | ध | ध  | निध निध प
vo | Prem | ki | deewa | ni – – –
रे  |  प प   | प  | प प    | धप धप म

Ki | man | mein | thi – | aisi | thani
रे  |  रे    | रे      | रे म | म म | प ध
gavayi | sa-ri   | jindgani
प प म  | म प प | म ग रे
Suhani | ho | Mastani
रे रे रे    | सा  | सा रे ग

Suhani | Ho | Mastani
ग ग ग  | रे    | रे रे रे
Prem | rang | mein
प प    | म ग  | रे

Shyam | rang | mein
सा सा   | रे रे   | रे
Mira | bhai | Ghan  | shyam | ki – –
सा म  | रे   रे | ग म   | प प    | म ग रे

Sur se…..

Panchali | becha | ri – – –
ध ध ध    | ध ध    | निध निध प
pukare | aao |  banva | ri – – –
रे प प   | प    | प प     | धप धप म

Panchali | becha | ri – – –
ध ध ध    | ध ध    | निध निध प
pukare | aao |  banva | ri – – –
रे प प   | प    | प प     | धप धप म

Durachari | atya | chari
रे रे रे रे म   | म म  | प ध
khichta hai | meri | Sari
प प म  | म प | प  म | ग रे

Bihari | O | Girdhari
रे रे रे   | सा | सा रे ग
Bihari | O | Girdhari
ग ग ग  | रे | रे रे रे

chir | badhaiya
प प  | म ग रे
ha | laaj | bachaiya
सा | सा   | रे रे रे
Leela | Ghan | shyam | ki
रे   रे  | ग म   | प प    | म ग रे

Sur se…………


SHARE:

Leave a Comment